0963 294 199

Việt Nam tiếp tục giảm nghèo, theo báo cáo của WB

Việt Nam tiếp tục giảm nghèo

Theo thống kê (đến ngày 5 tháng 4 năm 2018)  – Đói nghèo ở Việt Nam tiếp tục giảm, đặc biệt là trong các dân tộc thiểu số với ​​tỷ lệ giảm mạnh tới 13%, mức giảm lớn nhất trong thập niên vừa qua, theo một báo cáo mới công bố của Ngân hàng Thế […]

Tiếp tục đọc